När öppnas dörrarna till salongen?

Cirka 30 minuter innan föreställningen.